ตร. ฮ่องกงจะเข้มงวดต่อผู้โดยสารผ่านฮ่องกงที่พกพาเครื่องช็อตไฟฟ้า (Stunning Device)

ตร. ฮ่องกงจะเข้มงวดต่อผู้โดยสารผ่านฮ่องกงที่พกพาเครื่องช็อตไฟฟ้า (Stunning Device)

12 ก.พ. 2559

1,970 view
            ตร. ฮ่องกงได้ประกาศว่า จะไม่ผ่อนปรนต่อการนำอาวุธเข้าฮ่องกงโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเครื่องช็อตไฟฟ้าที่พบในกระเป๋าของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินฮ่องกง โดยนาย Kevin Ip Chun-wing ตำแหน่ง Chief Inspector ของ ตร. ประจำสนามบินนานาชาติฮ่องกง กล่าวว่า ตร. ไม่สามารถผ่อนปรนต่อผู้พกอาวุธ (เครื่องช็อตไฟฟ้า) โดยไม่มีใบอนุญาติได้ เพราะเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ที่มีโทษปรับถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง และมีโทษจำคุก ๑๔ ปี แม้ว่า โดยปกติแล้ว ผู้กระทำผิดจะถูกปรับ ๕๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงและบางคนถูกคุมขังไม่กี่วันก็ตาม
 
            จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช็อตไฟฟ้าดังกล่าวเพิ่งสูงขึ้นจาก ๓๖ คดีในปี ๒๕๕๔ เป็น ๓๖๘ คดีในปี ๒๕๕๘ โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้เดินทางชาวไทยถูกดำเนินคดี ๘ ราย
 
ประกาศแจ้งเตือนเรื่อง การพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้า : http://www.thai-consulate.org.hk/web/3019.php?id=25089
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ที่ : http://www.thai-consulate.org.hk/web/3019.php