เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

20 ธ.ค. 2559

1,871 view

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้กล่าวในนามของพระราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความยินดีต่อการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะการเตรียมการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๐ รวมถึงแนวการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย และความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือสามฝ่ายเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ