งานเลี้ยงอาหารค่ำโดย นรม. เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ ACMECS

งานเลี้ยงอาหารค่ำโดย นรม. เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ ACMECS

19 มิ.ย. 2561

411 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ