พิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

พิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

19 มิ.ย. 2561

421 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ