หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 388 view

 

 

 

 

 

 

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นแหล่งประมงที่สำคัญ
• สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

28,900 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

H.M. Queen Elizabeth II 

เมืองหลวง

Honiara

นายกรัฐมนตรี

The Hon. Rick  Houenipwela

ประชากร

611,343 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

The Hon. George Milner Tozaka OBE

ภาษาราชการ

อังกฤษ พิดจิน

วันชาติ

7 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

2 พฤษภาคม 2529 (ค.ศ. 1986)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1.3 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SBD = 3.91 บาท

GDP per Capita

2,132.1 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ป่าไม้ สัตว์น้ำ ทอง

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง เหมืองแร่ ป่าไม้ กสิกรรม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ไม้ ปลา มะพร้าวแห้ง น้ำมันปาล์ม โกโก้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร น้ำมัน เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย

สถิติที่สำคัญไทย-หมู่เกาะโซโลมอน

มูลค่าการค้า

40.24 ล้าน USD ไทยส่งออก 10.6 ล้าน USD นำเข้า 29.64 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -19.04 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ไม้ซุงและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะโซโลมอนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 128 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2558)

คนไทยในหมู่เกาะโซโลมอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในหมู่เกาะโซโลมอน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

หน่วยงานของหมู่เกาะโซโลมอนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562