สาธารณรัฐซูรินาม (Suriname)

สาธารณรัฐซูรินาม (Suriname)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 352 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐซูรินาม (Suriname)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งในแง่พื้นที่และประชากร
• เป็นสมาชิกกลุ่ม CARICOM OAS และ NAM
• อุตสาหกรรมหลักได้แก่ เหมืองแร่อะลูมิเนียม (Bauxite)
• มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

163,820 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเดซิเรอ เดลาโน “เดอซี” เบาเตอร์เซอ

(Mr. Desiré Delano “Desi” Bouterse)

เมืองหลวง

Paramaribo

 

 

ประชากร

538,200 คน
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ยิลดิซ พอลลัค บีกลี (Yldiz Deborah Pollack-Beighle)

ภาษาราชการ

ดัทช์

วันชาติ

25 พฤศจิกายน

ศาสนา

คริสต์ (โรมันคาทอลิก) อิสลาม ฮินดู  

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 กุมภาพันธ์ 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

3.32 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SRD = 4.28 บาท

GDP per Capita

5,900.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 22.0 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 0.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ไม้ซุง พลังงานน้ำ ปลา ดินขาว กุ้ง แร่บอกไซต์ ทองคำ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่บอกไซต์และทองคำ ผลิตแร่อะลูมินา น้ำมัน ตัดไม้ แปรรูปอาหาร ประมง อาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แร่อะลูมิเนียม ทองคำ น้ำมันดิบ ไม้ซุง กุ้ง ปลา ข้าว กล้วย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์การผลิต น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องบริโภค นุ่น สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จีน ตรินิแดดและโตเบโก เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐซูรินาม

มูลค่าการค้า

15.08 ล้าน USD ไทยส่งออก 13.35 ล้าน USD นำเข้า 1.73 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.62 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เครื่องดื่ม ผักกระป๋องแปรรูป

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์  สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด น้ำมันสำเร็จรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซูรินามเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 151 คน (ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2558) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐซูรินามประมาณ 10 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2558)

 

คนไทยในสาธารณรัฐซูรินาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซูรินาม

สอท. ณ กรุงบราซิเลีย มีเขตอาณาครอบคลุมซูรินาเม

หน่วยงานของสาธารณรัฐซูรินามในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 4 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562