ราชอาณาจักรตองงา (Tonga)

ราชอาณาจักรตองงา (Tonga)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 379 view

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรตองงา (Tonga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์มาโดยตลอด
• บริจาคเงินช่วยเหลือกรณีสึนามิแก่ไทย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-ราชอาณาจักรตองกามีความใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับราชวงศ์หลายวโรกาส
(อาทิ การเสด็จฯ เยือนตองกาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในปี 2539 และ 2551 และการเสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายวโรกาสของสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่ 6)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

748 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

H.M. King Tupou VI

เมืองหลวง

Nuku’alofa

นายกรัฐมนตรี

Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva

ประชากร

108,020 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva

ภาษาราชการ

อังกฤษ ตองกัน

วันชาติ

4 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

27 มกราคม 2537 (ค.ศ. 1994)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

.43 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 TOP = 14.07 บาท

GDP per Capita

3,944.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว ประมง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แตง มะพร้าว ปลา เผือก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร น้ำมัน เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรตองงา

มูลค่าการค้า

2.39 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.33 ล้าน USD นำเข้า .06 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.27 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน

สินค้านำเข้า

ปลา สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรตองงาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 248 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2558)

คนไทยในราชอาณาจักรตองงา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรตองงา

ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรตองกา)

หน่วยงานของราชอาณาจักรตองงาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562