สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 576 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีบทบาทนำในกลุ่ม CARICOM  เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด มีพัฒนาการทางอุตสาหกรรมสูง และฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งและมั่นคงที่สุดในแคริบเบียน
• เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ  น้ำมันดิบ และเป็นแหล่งแร่แอสฟัลต์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

5,128 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

Paula-Mae  Weekes

เมืองหลวง

Port of Spain

นายกรัฐมนตรี

Dr. Keith  Rowley

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Dennis  Moses

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

31 สิงหาคม

ศาสนา

คริสต์ (โรมันคาทอลิก) อิสลาม ฮินดู  

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

22 มกราคม 2529 (ค.ศ. 1986)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

22.1 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 TTD = 4.71 บาท

GDP per Capita

16,145.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -2.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ยางแอสฟัลต์

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เมทานอล  เคมีภัณฑ์ เหล็ก ซีเมนต์ อาหารแปรรูป ผ้าฝ้าย

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เคมีภัณฑ์ เหล็ก แอมโมเนีย น้ำตาล โกโก้ กาแฟ ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุหีบห่อ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บาร์เบโดส สาธารณรัฐโดมินิกัน ชิลี บราซิล อาร์เจนตินา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อาหาร
เคมีภัณฑ์ สัตว์มีชีวิต

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

กาบอง จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

มูลค่าการค้า

107.96 ล้าน USD ไทยส่งออก 99.63 ล้าน USD นำเข้า 8.33 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 91.3 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

สินค้านำเข้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง  ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 892 คน (ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port of Spain)

หน่วยงานของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562