ตูวาลู (Tuvalu)

ตูวาลู (Tuvalu)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 407 view

 

 

 

 

 

 

ตูวาลู (Tuvalu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แหล่งประมง
• มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน
• อยู่ในกลุ่มประเทศ LDCs
• กังวลต่อปัญหา Global Warming
• ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการภัยพิบัติจากไซโคลนแพมจำนวน 20,000 USD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

26 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

H.M. Queen Elizabeth II 

เมืองหลวง

Funafuti

นายกรัฐมนตรี

The Hon. Enele  Sopoaga

ประชากร

11,192 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

The Hon. Mackenzie  Kiritome

ภาษาราชการ

อังกฤษ ตูวาลวน

วันชาติ

1 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

29 สิงหาคม 2548 (ค.ศ. 2005)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

0.04 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 TOP = 14.07 บาท

GDP per Capita

3,550 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

มะพร้าวแห้ง สินค้าหัตถกรรม ปลา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟิจิ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เนื้อสัตว์ อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำตาล เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร น้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย ฟิจิ สิงคโปร์ เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญไทย-ตูวาลู

มูลค่าการค้า

5.6 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.05 ล้าน USD นำเข้า 5.55 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -5.5 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ตาลทราย เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและบ้านเรือน

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สัตว์น้ำสดแช่แข็ง แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป และแผงวงจรไฟฟ้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากตูวาลูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 56 คน (ลดลงร้อยละ 56 จากปี 2558)

คนไทยในตูวาลู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในตูวาลู

ไม่มี (ประสานงานผ่าน คผถ. ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นจุดติดต่อ)

หน่วยงานของตูวาลูในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562