สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

13 ม.ค. 2553

982 view


สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
Islamic Republic of Mauritania

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ 1,030,700 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทยเกือบ 1 เท่า)
เมืองหลวง กรุงนูแอกชอต (Nouakchott)
ประชากร 3.1 ล้านคน (2550)
ภาษาราชการ อารบิก ฝรั่งเศส
ศาสนา อิสลาม (สุหนี่) 100%
ประธานาธิบดี Mr. Mohamed Ould Abdel Aziz
นายกรัฐมนตรี Mr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf
รมว. กต Mr. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou
วันชาติ 28 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 24 สิงหาคม 2519 (ค.ศ. 1976)

1. สำรวจพบน้ำมันสำรองนอกชายฝั่ง ทุ่ง Chinguetti เริ่มผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือน ก.พ. 2549 (2006) คาดว่าจะผลิตได้ถึง 70,000 บาร์เรลต่อวัน
2. ปธน. คนใหม่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2550 (2007) เข้ารับตำแหน่งวันที่ 19 เม.ย. แต่งตั้ง นรมวันที่ 20 เม.ย. และนรม ได้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2550 (2007)

 

การเมืองการปกครอง

 

เศรษฐกิจการค้า

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ/การค้า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2.0 พันล้าน USD (ไทย 273.4 พันล้านUSD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 838 USD (ไทย 3,724 USD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.5% (ไทย 2.6%)

อัตราเงินเฟ้อ 7.3% (ไทย 5.5%)

ทรัพยากรธรรมชาติ แร่เหล็ก ยิปซั่ม ทองแดง ฟอสเฟต เพชร ทอง น้ำมัน ปลา

อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปปลา การผลิตน้ำมัน การทำเหมืองแร่เหล็ก, ทอง และทองแดง ยิปซั่ม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ แร่เหล็ก ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ทอง ทองแดง ปิโตรเลียม สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าที่ใช้เป็นทุน อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งออกไป จีน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม โกตดิวัวร์

นำเข้าจาก ฝรั่งเศส จีน สเปน สหรัฐฯ เบลเยี่ยม บราซิล

หน่วยเงินตรา Ouguiyas (1 บาท ประมาณ 7.27 MRO)

สถิติที่สำคัญไทย-มอริเตเนีย (2551)

มูลค่าการค้าไทย-มอริเตเนีย
32.63 ล้าน USD (ไทยส่งออก 28.87ล้าน USD นำเข้า 3.76 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 25.11ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย
ข้าว ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทออื่นๆ เครื่องสำอางค์สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว

สินค้านำเข้าจากมอริเตเนีย
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึ่ง

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

การลงทุน
ยังไม่มีการลงทุนระหว่างกันมากนัก

การท่องเที่ยว
ชาวมอริเตเนียมาไทย 1,038 คน (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

คนไทยในมอริเตเนีย
ไม่มีข้อมูล

การตรวจลงตราเข้ามอริเตเนีย
สำนักงานของไทยที่ดูแลมอริเตเนีย สอท ณ กรุงราบัต (ไทยอยู่ในระหว่างพิจารณาแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำมอริเตเนีย)
สำนักงานของมอริเตเนียที่ดูแลไทย สอท มอริเตเนีย ณ กรุงปักกิ่ง

*************************************

พฤศจิกายน 2552


กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทร. 0-2643-5051-52 E-mail : southasian03@mfa.go.th