การลดโทษและปล่อยตัวนักโทษไทยที่กัมพูชา (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)

การลดโทษและปล่อยตัวนักโทษไทยที่กัมพูชา (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 4,329 view

 

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กัมพูชาได้จัดพิธีพระราชทานอภัยโทษ โดยลดโทษเป็นเวลา ๖ เดือน ให้แก่นายวีระ สมความคิด และพิธีพระราชทานอภัยโทษ โดยปล่อยตัว น.ส. ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ที่เรือนจำเปร็ยซอ โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปรับตัว น.ส. ราตรีฯ กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ นอกจากนายวีระฯ และ น.ส. ราตรีฯ แล้ว ยังมีนักโทษไทยอีก ๒ ราย ที่ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยปล่อยตัว รวมทั้งนักโทษไทยอีก ๓ ราย ที่ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดเสียมราฐ ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษ เป็นเวลา ๖ เดือน โดยกรมราชทัณฑ์กัมพูชาจะจัดพิธีพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษและพิธีพระราชทานอภัยโทษโดยปล่อยตัวนักโทษไทยที่เหลือทั้ง ๕ คน ในวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๖ ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระวรราชบิดาแห่งกัมพูชา

ทั้งนี้ การพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษเป็นเวลา ๖ เดือน ให้แก่นายวีระฯ และนักโทษไทยอีก ๓ ราย รวมทั้งการพระราชทานอภัยโทษโดยปล่อยตัว น.ส. ราตรีฯ และนักโทษไทยอีก ๒ ราย เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และไมตรีจิตของรัฐบาลกัมพูชาต่อรัฐบาลไทย และนักโทษไทยทั้ง ๗ ราย