กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย พ.ศ.๒๕๕๙

1 ก.พ. 2559

3,200 view
            เนื่องในโอกาสที่ประเทศนิวซีแลนด์และไทยจะฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมสำหรับการฉลองในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งปี ๒๕๕๙
 
            การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ทางสถานทูตฯ และกระทรวงต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “New Zealand-Thailand, Looking to the Future”
 
            ผลงานที่ชนะการประกวดจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองครอบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนิวซีแลนด์ – ไทยในโอกาสต่างๆ ตลอดปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นทั้งโดยสถานทูตฯ และกระทรวงต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำสิ่งพิมพ์หรือของที่ระลึกในงานสถานทูตฯ และงานราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
            ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ พร้อมทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ ที่ Auckland University of Technology (AUT) สำหรับ ๒ ท่าน
 
           ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) โดยส่งอีเมล์มาที่ NZ-THAI-60@mfat.govt.nz ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้ พร้อมอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด 
 
ทั้งนี้ ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ JPEG มีขนาดระหว่าง ๓ เมกะไบท์ ถึง ๕ เมกะไบท์ 
 
           พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจะจัดขึ้นที่งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทยในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
            สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ http://aspa.mfa.go.th หรือ http://www.nzembassy.com/thailand หรือ https://www.facebook.com/nzembassybangkok/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20160201-103721-680185.pdf