จับตา! ผู้ผลิตนมแปรรูปไทยพร้อมหรือยังกับกฎระเบียบนมใหม่จีน

จับตา! ผู้ผลิตนมแปรรูปไทยพร้อมหรือยังกับกฎระเบียบนมใหม่จีน

8 ก.พ. 2559

2,646 view
            ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จีนต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายของนมผงปนเปื้อนสารไนเตรทและซีลีเนียม ส่งผลให้ต้องสังเวยทารกผู้บริสุทธิ์ไป ๖ ราย และกว่า ๘๐๐ ราย ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุผลนี้ รัฐบาลจีนจึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพของวัตถุดิบและป้องกันนมผงที่ไม่ได้มาตรฐาน อันนำมาซึ่งกฏเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมนมในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยจะรับมืออย่างไร?
 
            ตลาดนมจีนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่ท้าทายสำหรับไทย ในขณะที่ไทยมีอุตสาหกรรมโคนมและอุตสาหกรรมส่วนผสมนมผงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นม เราจึงน่าจะพร้อมที่สุดที่จะเข้าถึงตลาดแห่งนี้ โดยในปี ๒๕๕๘ เพียง ๓ ไตรมาสแรก จีนมีการนำเข้านมผงถึงเกือบ ๒ แสนตัน มูลการค้าทั้งหมด ๑.๖๕๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปี ๒๕๕๗ กว่าร้อยละ ๔๗.๒ หรือกว่า ๑.๐๖ ล้านหยวน ในเดือนหนึ่ง ๆ จีนจำเป็นต้องนำเข้านมผงถึง 1.3 หมื่นตัน จะเห็นได้ว่าจีนมีแนวโน้มสูงที่จะต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ 
 
            ข้อมูลเชิงสถิติจากศุลกากรจีนชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่า จีนนำเข้านมจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ มากกว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา แม้ว่าราคานมจากประเทศเหล่านี้จะสูง แต่เพื่อความปลอดภัยชาวจีนจึงนิยม “บริโภคแพง เพื่อความปลอดภัย” โดยเราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าคุณภาพนมของประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานสูง เนื่องมาจาก ๖ เหตุผลหลัก ได้แก่
๑. ควบคุมการผลิตทั้งหมดด้วยระบบและมาตรฐานเดียวกัน
๒. การป้องกันเชื้อโรคด้วยระบบปิด
๓. ระบุส่วนประกอบ แหล่งที่มีชัดเจน
๔. รีดนมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย
๕. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
๖. คุณภาพของน้ำนมสด
 
จะเข้าตลาดนมจีนต้องเข้าใจกฎระเบียบที่กำลังจะมาถึง 
กฎระเบียบใหม่ของจีนมีอยู่ ๒ เรื่อง ที่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อน  
(๑) ตราสินค้า (Brand) บริษัทที่ต้องการจำหน่ายในจีน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตในจีนเองหรือผู้ที่ส่งเข้ามาขายในจีนก็ตาม แต่ละบริษัทจะสามารถมีตราสินค้าได้ไม่เกิน ๕ ตราต่อหนึ่งบริษัท             
(๒) สูตรนม ผู้ผลิตสามารถเลือกวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนผสมของสูตรนมของตนได้เพียง ๙ ชนิด ขณะที่บริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศสามารถเลือกวัตถุดิบมาใช้ได้ถึง ๑๕ ชนิด  
 
ในเรื่องวัตถุดิบนี้ มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ๒ ประการดังนี้   
(ก) ขณะนี้จีนยังไม่ได้กำหนดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ได้ เพียงแต่ระบุว่า จะควบคุมส่วนผสมอันตราย ๒ อย่าง คือ Nitrate ไม่ให้เกิน ๑๐๐ มก. ต่อ ๑ กก. และ Selenium ต้องอยู่ในระดับ ๐.๔๘ -๑.๙๐ ไมโครกรัม ต่อ ๑๐๐ กิโลจูล       
(ข) ในกรณีที่เป็นวัตถุดิบตัวเดียวกัน แต่หากมีองค์ประกอบย่อยต่างกัน ให้ถือว่าเป็นวัตถุดิบคนละชนิด ยกตัวอย่างเช่น นมวันที่มีค่าโภชนาการโปรตีนที่ ๗๐% ถือว่าเป็นคนละชนิดกับ นมวัวที่มีค่าโภชนาการโปรตีนที่ ๘๐%
 
 
 
(ผู้บริโภคจีนกำลังเลือกซื้อนมผง)
 
            ดังนั้น แม้ว่านมผงจากต่างประเทศจะมาตรฐานสูงเพียงใด แต่เมื่อถูกจำกัดด้วยแบรนด์และวัตถุดิบแบบนี้แล้ว ย่อมทำให้การขยายตลาดของบริษัทต่างประเทศอื่น ๆ เป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้นแน่นอน และนี่เป็นโอกาสอันดีของผู้ผลิตนมผงของไทยที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดนมผงอันมหาศาลของจีน 
 
            กฎระเบียบควบคุมการจัดจำหน่ายนมผงในจีนนั้น แม้ว่าจะรัดกุมเพียงใด แต่ก็ไม่น่ายากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาในตลาดแห่งนี้ได้ เพราะคุณภาพนมไทยไม่ได้ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของยุโรปที่เข้ามาในตลาดจีนได้ก่อนเลย หัวใจการทำตลาดจีนให้สำเร็จจึงอยู่ที่ “การสร้างความมั่นใจให้ชาวจีน ด้วยการรักษาคุณภาพต่อ ไม่ให้เกิดข่าวอื้อฉาวขึ้นมาบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
 
            ชาวจีนได้ อย่างที่ผลิตภัณฑ์นมจากยุโรปได้สร้างความมั่นใจไว้แล้วนั่นเอง เคล็ดลับอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการต้องวางรุ่น ของนมผงให้ดี เช่น ให้เหมาะกับความต้องการของเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ รวมทั้งควรสร้าง “Catch word” ที่โดนใจชาวจีนให้กับแบรนด์ไทย เช่น “นมผงนำเข้า เลิศรสเลิศคุณภาพ!” 
เมื่อเข้ามาในตลาดแล้วก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานที่จะเจาะตลาดแห่งนี้ได้ ชาวจีนที่เคยไปเที่ยวไทยยังเคยบอกกับผมเลยว่า “นมไทยรสชาติอร่อยกว่านมในประเทศเขามาก จนอดไม่ได้ที่จะยอมจ่ายเงินซื้อนมไทย ในราคานำเข้าในประเทศเขาเอง!” 
 
นอกจากนี้หากท่านสามารถอ่านบทความนมแพะเพิ่มเติมได้จาก http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/detail.php?sid=650&ID=15757&phrase_id=1096525
* นมจากสัตว์จากประเทศขนาดใหญ่ ที่มีภูมิภาคซับซ้อน เช่น จีน ยากต่อการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศหลากหลาย ทำให้น้ำนมดิบมีคุณภาพแตกต่างกัน 
 
จัดทำโดย นายกองพล กำจรสุขรุจี  
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  
ข้อมูลอ้างอิง  
๑. 最严奶粉注册新政落地猜想:一家企只留3个品牌นสพ. 世界经济报道 ฉบับวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒. 奶粉配方注册制最快月底搞定 八成品牌将被淘汰นสพ. 腾讯财经 ฉบับวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓. นมไทยตั้งเป้าส่งออกตลาดอาเซียน ๘๐% ใน ๓ ปี นสพ. ผู้จัดการ ฉบับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๔. โคนมไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน สัตว์เศรษฐกิจ ปีที่  ๒๕๕๖ ปักษ์หลังพฤศจิกายน ๗๑๗ ฉบับที่ ๓๐
 
ที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/business-opportunity/detail.php?SECTION_ID=616&ID=16170