สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย (Uruguay)

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย (Uruguay)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 398 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย (Uruguay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา
•  เป็นสมาชิก MERCOSUR ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา               
•  เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ MERCOSUR (กรุงมอนเตวิเดโอ) 
• เป็นประเทศส่งออกเนื้อรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก อันดับ 8 ของโลกในปี 2558
• เป็นประเทศแรกของโลกที่อนุญาตให้มีการค้ากัญชาอย่างถูกกฎหมายในปี 2556
• เป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ รองจากซูรินาเม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

176,065 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

Mr. Tabaré  Vázquez

เมืองหลวง

Montevideo

 

 

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Mr. Rodolfo Nin Novoa

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

25 สิงหาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 52 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 มิถุนายน 2519 (ค.ศ. 1976)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

56.16 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 UYU = 0.98 บาท

GDP per Capita

16,245.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พลังน้ำ หินแกรนิต หินอ่อน สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เนื้อวัว ถั่วเหลือง เซลลูโลส ข้าว ข้าวสาลี ไม้ ผลิตภัณฑ์นม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันกลั่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล จีน อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

มูลค่าการค้า

63 ล้าน USD ไทยส่งออก 30.86 ล้าน USD นำเข้า 32.14 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1.28 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก

สินค้านำเข้า

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  เคมีภัณฑ์  เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,825 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Montevideo)

หน่วยงานของสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562