อเมริกาและแปซิฟิก

หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

260 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

69 คน (ไทย 69 ล้านคน)

เมืองหลวง

จอร์จทาวน์

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

-

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

-

GDP Per Capital

GDP Growth

-

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในหมู่เกาะเคย์แมน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในหมู่เกาะเคย์แมน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของหมู่เกาะเคย์แมนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020