อเมริกาและแปซิฟิก

วาลิสและฟูตูนา (Wallis and Futuna)

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

142 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

15 คน (ไทย 69 ล้านคน)

เมืองหลวง

มาตา-อูตู

ภาษาราชการ

ภาษาฝรั่งเศส

ศาสนา

-

ประธานาธิบดี

แอมานุแอล มาครง

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

-

GDP Per Capital

GDP Growth

-

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในวาลิสและฟูตูนา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในวาลิสและฟูตูนา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของวาลิสและฟูตูนาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020