ประกาศกระทรวง - กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวง

ประกาศกองกลาง ที่ 10/2563 ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายถุงเมล์

10 มี.ค. 2563

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมสารนิเทศ 1 ตำแหน่ง

10 มี.ค. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 6/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

9 มี.ค. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 5/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

5 มี.ค. 2563

ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศ พ.ศ. ...

5 มี.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562

4 มี.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)

4 มี.ค. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2 มี.ค. 2563

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานศิลปะหัวข้อ "The Future We want เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ"

25 ก.พ. 2563