ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรมเป็นระบบดิจิทัล

29 พ.ค. 2567

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 12/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

29 พ.ค. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

24 พ.ค. 2567

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filing)

24 พ.ค. 2567

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

24 พ.ค. 2567

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 11/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

23 พ.ค. 2567

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

23 พ.ค. 2567

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

23 พ.ค. 2567

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filing)

21 พ.ค. 2567