ประกาศ

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น จำนวน 2 ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดและติดตั้งประตูเหล็กทางเข้า - ออกกระทรวงฯ ฝั่งถนนศรีอยุธยา ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดรับประทานอาหารตราครุฑ แบบไทย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) ให้แก่ สอท. ณ กรุงฮานอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 8/2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการบอกรับ/ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร The Economist ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 กลุ่ม (7รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เม.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้้อน้ำมันดีเซลส์สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและปั๊มสูบน้ำดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล รวมถึงกองบรรณสารและห้องสมุด (ฝ่ายบรรณสาร) ฯ

21 มี.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสันชะลอความเร็วบริเวณทางลาดบนถนนประตูทางเข้าฝั่งถนนพระรามหก และบริเวณทางลาดบนถนนประตูทางเข้าฝั่งถนนศรีอยุธยา ฯ

13 มี.ค. 2567