รายงานงบการเงิน - กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

23 ธ.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

12 มิ.ย. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

15 พ.ค. 2562

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศ

13 พ.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

15 มี.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

14 ก.พ. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กระทรวงการต่างประเทศ

14 ม.ค. 2562