รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
23 ธ.ค. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
12 ก.ค. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
12 มิ.ย. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
15 พ.ค. 2562
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการต่างประเทศ
13 พ.ค. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
19 เม.ย. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
15 มี.ค. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
14 ก.พ. 2562
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กระทรวงการต่างประเทศ
14 ม.ค. 2562