รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559

23 มี.ค. 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559

18 พ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559

18 พ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2559

16 มิ.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559

16 มิ.ย. 2559