แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - กระทรวงการต่างประเทศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

จ้าเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมการกงสุล จำนวน 5 อัตรา จากบริษัทเอชน (ระยะเวลา 11 เดือน 25 วัน)

4 ต.ค. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

29 มี.ค. 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

29 มี.ค. 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

29 มี.ค. 2562