แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

จ้าเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมการกงสุล จำนวน 5 อัตรา จากบริษัทเอชน (ระยะเวลา 11 เดือน 25 วัน)
4 ต.ค. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
29 มี.ค. 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
29 มี.ค. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
29 มี.ค. 2562